O nas

Jesteśmy zespołem radców prawnych z wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu usług prawnych na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i z dużym zaangażowaniem. Wyróżnia nas zrozumiała komunikacja i wysoka skuteczność działania.

Michał Dzięciołkiewicz

(radca prawny)

Marzena Labuda

(radca prawny)

Adrian Kessler

(radca prawny)

Marzena Labuda

(radca prawny)

Ukończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim oraz aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Jestem radcą prawnym specjalizującym się w prowadzeniu spraw z szeroko pojętego prawa gospodarczego, w szczególności w zakresu prawa handlowego oraz prawa cywilnego.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam zajmując się obsługą prawną podmiotów gospodarczych o zróżnicowanych przedmiotach działalności, w ramach której świadczę usługi prawne również z zakresu prawa pracy oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Prowadziłam procesy związane z połączniem oraz podziałem spółek prawa handlowego.

Posiadam bogate doświadczenie w zakresie świadczenia usług na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych oraz współpracuję z Administratorami i Zarządcami Nieruchomości. Usługi prawne świadczę również na rzecz osób fizycznych, w szczególności udzielam porad prawnych oraz reprezentuję Klientów przed sądami i organami w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego oraz prawa pracy.

specialties icon
Obsługa przedsięwzięć deweloperskich
Prawo cywilne i spadkowe
Prawo handlowe
Prawo rodzinne
Ochrona danych osobowych
Prawo pracy
Wspólnoty mieszkaniowe
Postępowania sądowe i administracyjne

Michał Dzięciołkiewicz

(radca prawny)

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji w Gdańsku w 2004 roku. Złożyłem egzamin sędziowski w 2007 roku i zostałem wpisany na listę radców prawnych w 2008 roku.

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w szeroko pojętym prawie gospodarczym, w szczególności prawie cywilnym, handlowym, prawie spółek. Posiadam bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych o różnych profilach działalności, w szczególności: budowlanym, produkcyjnym oraz w prowadzeniu przedsięwzięć deweloperskich i obsłudze innych inwestycji budowlanych.

Posiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu dla moich klientów procesów sądowych w sprawach gospodarczych – dotyczących problematyki procesu budowy, jak również sporów korporacyjnych i innych sporów cywilnych. Uczestniczyłem w wielu przekształceniach oraz fuzjach i podziałach spółek prawa handlowego, a także przekształceniach przedsiębiorców w spółki prawa handlowego, nadto nadzorowałem procesy akwizycji łącznie kilkudziesięciu nieruchomości o przeznaczeniu inwestycyjnym lub produkcyjnym.

Odpowiadałem, między innymi, za kompleksowe doradztwo i prowadzenie due dilligence dla transakcji typu M&A dla klientów polskich i zagranicznych. Uczestniczyłem w prawnym nadzorowaniu procesów inwestycyjnych z zakresu zamówień publicznych (w tym Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego), a także reprezentowałem klientów w sporach sądowych związanych między innymi z inwestycjami celu publicznego (w tym o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 50 mln PLN).

specialties icon
Obsługa przedsięwzięć deweloperskich
Prawo umów budowlanych
Prawo cywilne i spadkowe
Prawo handlowe
Prawo pracy
Wspólnoty mieszkaniowe
Postępowania sądowe i administracyjne

Adrian Kessler

(radca prawny)

W 2006 r. ukończyłem etatową aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i zdałem egzamin sędziowski. Od 2007 r. wykonuję zawód radcy prawnego. W latach 2006-2010 współpracowałem z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara w Sopocie, gdzie między innymi, brałem udział w licznych audytach typu due diligence przedsiębiorstw i nieruchomości oraz uczestniczyłem w wielu transakcjach typu M&A, w tym w 2008 r. w największej transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce (nabycie nieruchomości należących do TP S.A. – Twarda Tower, Obrzeżna, Moniuszki przez SPV kontrolowany przez duński fundusz inwestycyjny – wartość transakcji powyżej 500 mln zł).

Następnie, w latach 2011-2016 współpracowałem z Kancelarią Burzak & Okoń i Wspólnicy w Gdyni, gdzie odpowiadałem, między innymi, za kompleksowe doradztwo i nadzorowanie transakcji typu M&A dla klientów polskich i zagranicznych, oraz bieżącą obsługę prawną kluczowych klientów, w tym wiodącego dewelopera w Trójmieście – Grupy Inwestycyjnej HOSSA S.A. w Gdyni.

Posiadam bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej firm budowlanych i deweloperskich oraz obsłudze konkretnych inwestycji budowlanych a także w prowadzeniu procesów sądowych z tego zakresu.

Specjalizuję się w szeroko pojętym prawie gospodarczym oraz prowadzeniu procesów sądowych, w szczególności w sprawach kredytów indeksowanych do walut obcych („kredyty frankowe”).

specialties icon
Obsługa przedsięwzięć deweloperskich
Prawo umów budowlanych
Kredyty indeksowane do CHF
Prawo cywilne i spadkowe
Prawo handlowe
Postępowania sądowe i administracyjne